Splošni pogoji poslovanja in hišni red

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 1. INFORMACIJE
  Informacije in svetovanje o pričetku, trajanju plesnega programa, pedagogu, ki vodi program in ceni plesnih programov lahko dobite
  na spletni strani www.plesniklub-art.com, po telefonu 041244244, vsak delavnik od 9:00 do 19.00. Pišete nam lahko na info@plesniklub.art.com .
 2. VPIS IN PLAČILO PLESNIH PROGRAMOV
  Odrasli: Vpis je možen z izpolnitvijo prijavnice na spletni strani, kjer vnesete vaše osebne podatke. Znesek storitve lahko poravnate ob pričetku tečaja v dvorani plesne šole ali z izstavljeno položnico.
  Vplačilo velja za določeno število vaj, ki jih obsega izbrani program. V primeru, da ob kontroli plačila pri začetku druge vaje ugotovimo, da nimate poravnan izbran program, si pridružujemo pravico, da do poravnanega plačila pri aktivnostih, ne morete sodelovati.

Otroci: Vpis je možen z izpolnitvijo prijavnice na tečaju ali na spletni strani, kjer vnesete vaše osebne podatke. Znesek storitve lahko poravnate z izstavljeno položnico, ki jo prejmete začetek meseca. Rok plačila je 18. v mesecu za tekoči mesec.

 1. CENIK STORITEV
  Cenik storitev je objavljen na spletni strani www.plesniklub-art.com in izobešen v prostorih PŠ ART.
 2. NEZGODNO ZAVAROVANJE
  Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev.
 3. URNIK

Plesna šola ART se obvezuje izpeljati vse vaje v skladu z navedenim rednim programom vaj.
V primeru odsotnosti vaditelja poskrbimo za zamenjavo.
V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo in le-to nadomestimo
po urniku z zamikom v naslednjem tednu, tednih, po predhodni najavi termina. Denarja v primeru višje sile ne vračamo.
Vsi programi potekajo skozi vso leto in so razdeljeni na sklope ali mesece.

Odrasli:

Posamezni sklop pri odraslih za programe, ki potekajo 1 x tedensko traja 8 plesnih vaj oz. dva meseca,

Otroci:

Za programe, ki potekajo enkrat tedensko traja sklop 4 plesnih vaj oz. 1 mesec

Za programe, ki potekajo dvakrat tedensko traja sklop 8 plesnih vaj oz. 1 mesec. Nekateri meseci imajo lahko več ali manj  plesnih vaj od 8, povprečno število vaj v šolskem letu je 8 vaj/mesec.

 1. UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI IN VRAČILO ŠOLNINE
  Že vplačano šolnino vračamo v celoti v naslednjih primerih:
  – v primeru, da program odpade zaradi premajhnega števila udeleženih

V primeru, da programi odpadejo zaradi višje sile, že vplačano šolnino obračunamo kot dobropis za naslednji sklop vaj
Že vplačano šolnino obračunamo kot dobropis za naslednji sklop vaj tudi v naslednjih primerih:
– pri odraslih:

v primeru bolezni na podlagi zdravniškega potrdila obračunamo v celoti neizkoriščen del vadnine v naslednjem plačilnem obdobju;
– v vseh ostalih primerih pri odraslih vplačane šolnine ne vračamo
– pri otrocih:
Če obiskujete program 1 krat tedensko:

– za 2x zaporedno odsotnost znotraj enega meseca priznamo 30 % popust ob plačilu naslednjega sklopa vaj na podlagi predhodnega pisnega obvestila o odsotnosti in zdravniškega potrdila.

– za 3x  ali večkratno zaporedno odsotnost priznamo 50 % popust ob plačilu naslednjega sklopa vaj, na podlagi predhodnega pisnega obvestila o odsotnosti in  zdravniškega potrdila. Odsotnost je potrebno napovedati na prvi dan odsotnosti, obvezno pred pričetkom vaj pisno na info@plesniklub-art.com , kasnejših zahtevkov za vračilo vplačane šolnine, na podlagi odsotnosti na vajah ne obravnavamo. V vseh ostalih primerih vplačane šolnine ne vračamo.

Če obiskujete program 2 krat tedensko:

– za 4x zaporedno odsotnost znotraj enega meseca priznamo 30 % popust ob plačilu naslednjega sklopa vaj na podlagi predhodnega pisnega obvestila o odsotnosti in zdravniškega potrdila.

– za 5x  ali večkratno zaporedno odsotnost priznamo 50 % popust ob plačilu naslednjega sklopa vaj, na podlagi predhodnega pisnega obvestila o odsotnosti in  zdravniškega potrdila. Odsotnost je potrebno napovedati na prvi dan odsotnosti, obvezno pred pričetkom vaj pisno na info@plesniklub-art.com , kasnejših zahtevkov za vračilo vplačane šolnine, na podlagi odsotnosti na vajah ne obravnavamo. V vseh ostalih primerih vplačane šolnine ne vračamo.

V kolikor otrok preneha z obiskovanjem tečaja sredi sezone vašo odjavo pošljite na info@plesniklub-art.com, da se naredi točen obračun treningov in da se poravna obveznosti do tistega datuma, ko ste mi sporočili odsotnost v kolikor je teh še kaj. Obračunavanje udeležbe se preneha z dnem, ko smo prejeli vašo pisno prijavo.

Avgust, 2020
Plesna šola ART

HIŠNI RED

je namenjen varnosti, redu in čistoči v prostorih Plesne šole ART. in je obvezen za vsakega obiskovalca.

SPLOŠNA DOLOČILA
1. Vsi obiskovalci plesne šole so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda.
2. Vsak obiskovalec plesne šole se mora obnašati tako, da ne moti potek dela in, da ne nadleguje druge obiskovalce.
3. V prostorih plesne šole je prepovedano kajenje.
4. Prepovedan je vstop vsem živalim.
5. V plesno šolo je prepovedano vstopati pod vplivom alkohola, drog in poživil.
6. Vstop v plesne dvorane je udeležencem programa dovoljen pet minut pred pričetkom programa po dogovorjenem urniku in v svetovani in čisti obutvi in opremi. Ostalim obiskovalcem v času izvajanja programa ni dovoljeno vstopati v plesne dvorane razen, če je to dogovorjeno z receptorjem in izvajalcem takrat vodenega programa.
7. Uporabniki prostorov morajo po končanih aktivnostih takoj zapustiti plesne dvorane.
9. V posamezni program vpisujemo do polne zasedenosti. V primeru, da v določen program ni vpisano zadostno število obiskovalce, si pridržujemo pravico odpovedati program na dan in uro pričetka druge vaje programa oz. skrajšati čas trajanja vaje.
10. Zasedenost dvoran je znana vsem pedagogom Plesne šole ART. Udeleženci programa lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti plesnega pedagoga. Plesni pedagogi morajo dodatne uporabe najaviti po dogovoru.
11. V primeru nastale materialne škode v prostoru to odpravi ali poravna storilec škode. Če storilca ni moč določiti, nastalo škodo poravna celotna skupina uporabnikov, ki je v času dogodka bila prisotna v prostoru.
12. Za odtujene ali pozabljene stvari v prostorih šole,Plesna šola ART ne prevzema nobene odgovornosti. Najdene predmete shranimo v škatlo, ki se nahaja na hodniku.                                                                       13. Za garderobo, ki jo puščate na hodnikih ali dvoranah ne odgovarjamo.
14. Dvorane, sanitarni in garderobni prostori morajo ostati čisti.
15. Požarni red in oznake zasilnih izhodov so izobešeni.
16. Premeščanje opreme in orodij iz posameznega prostora je dovoljeno le s predhodnim dogovorom z receptorjem.
17. Vstop v plesno dvorano je dovoljen samo z poravnano šolnino.

KONTROLA NAD IZVAJANJEM HIŠNEGA REDA
Kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravlja osebje Plesne šole ART.

UKREPI V PRIMERU KRŠITEV
V primeru kršitev določil hišnega reda, s katerim je opredeljena prepoved, se do kršitelja izvajajo naslednji ukrepi, ki veljajo, dokler Plesna šola ART le-teh ne prekliče.
1. prepoved vstopa v prostore plesne šole ART,
2. začasni odvzem predmetov,
3. odstranitev iz dvorane ali prostorov plesne šole,
4. postopek za ugotavljanje odgovornosti,
5. zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode.
Uporabniki prostorov materialno odgovarjajo za stanje opreme in naprav v času uporabe v tem prostoru. Uporabnik je dolžan povrniti ali odpraviti povzročeno škodo. V primeru, da tega ni storil, prostorov ne more več uporabljati, škodo pa bo poravnal na podlagi pravnomočnosti sodbe pristojnega sodišča.

Avgust 2020, Plesna šola ART

Call Now Button Scroll to Top