Hišni red

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 1. INFORMACIJE
  Informacije in svetovanje o pričetku, trajanju plesnega programa, pedagogu, ki vodi program in ceni plesnih programov lahko dobite
  na spletni strani www.plesniklub-art.com, po telefonu 041244244, vsak delavnik od 9:00 do 19.00. Pišete nam lahko na info@plesniklub.art.com .
 2. VPIS IN PLAČILO PLESNIH PROGRAMOV
  Vpis je možen z izpolnitvijo prijavnice na spletni strani, kjer vnesete vaše osebne podatke.Znesek storitve lahko poravnate ob pričetku tečajav dvorani plesne šole ali z izstavljeno položnico.
  Vplačilo velja za določeno število vaj, ki jih obsega izbrani program. V primeru, da ob kontroli plačila pri začetku druge vaje ugotovimo, da nimate poravnan izbran program, si pridružujemo pravico, da do poravnanega plačila pri aktivnostih, ne morete sodelovati.

3.CENIK STORITEV
Cenik storitev je objavljen na spletni strani www.plesniklub-art,com in izobešen v prostorih PŠ ART.

 1. NEZGODNO ZAVAROVANJE
  Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev.
 2. URNIK
  Plesna šola ART se obvezuje izpeljati vse vaje v skladu z navedenim rednim programom vaj.
  V primeru odsotnosti vaditelja poskrbimo za zamenjavo.
  V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo in le-to nadomestimo
  po urniku z zamikom v naslednjem tednu, po predhodni najavi termina.
  Vsi programi potekajo skozi vso leto in so razdeljeni na sklope ali mesece. Posamezni sklop za programe, ki potekajo 1 x
  tedensko traja 8 plesnih vaj oz. dva meseca, za programe, ki potekajo dvakrat tedensko traja sklop 8 plesnih vaj oz. 1 mesec.
 3. UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI IN VRAČILO ŠOLNINE
  Že vplačano šolnino vračamo v celoti v naslednjih primerih:
  – v primeru, da program odpade zaradi premajhnega števila udeleženih
  Že vplačano šolnino obračunamo kot dobropis za naslednji sklop vaj v naslednjih primerih:
  – pri odraslih: samo v primeru bolezni na podlagi zdravniškega potrdila obračunamo v celoti neizkoriščen del vadnine v naslednjem plačilnem obdobju;
  – v vseh ostalih primerih pri odraslih vplačane šolnine ne vračamo.
  OTROCI:
  – za 3x odsotnost priznamo 20 % popust ob plačilu naslednjega sklopa vaj na podlagi predhodnega pisnega obvestila o odsotnosti in zdravniškega potrdila.
  – za 4 ali večkratno odsotnost priznamo 30 % popust ob plačilu naslednjega sklopa vaj, na podlagi predhodnega pisnega obvestila o odsotnosti in zdravniškega potrdila.
  Odsotnost je potrebno napovedati na prvi dan odsotnosti, obvezno pred pričetkom vaj pisno na info@plesniklub-art.com , kasnejših zahtevkov za vračilo vplačane šolnine, na podlagi odsotnosti na vajah ne obravnavamo.
  V vseh ostalih primerih vplačane šolnine ne vračamo.

HIŠNI RED

je namenjen varnosti, redu in čistoči v prostorih Plesne šole. in je obvezen za vsakega obiskovalca.

SPLOŠNA DOLOČILA
1. Vsi obiskovalci plesne šole so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda.
2. Vsak obiskovalec plesne šole se mora obnašati tako, da ne moti potek dela in, da ne nadleguje druge obiskovalce.
3. V prostorih plesne šole je prepovedano kajenje.
4. Prepovedan je vstop vsem živalim.
5. V plesno šolo je prepovedano vstopati pod vplivom alkohola, drog in poživil.
6. Vstop v plesne dvorane je udeležencem programa dovoljen pet minut pred pričetkom programa po dogovorjenem urniku in v svetovani in čisti obutvi in opremi. Ostalim obiskovalcem v času izvajanja programa ni dovoljeno vstopati v plesne dvorane razen, če je to dogovorjeno z receptorjem in izvajalcem takrat vodenega programa.
7. Uporabniki prostorov morajo po končanih aktivnostih takoj zapustiti plesne dvorane.
9. V posamezni program vpisujemo do polne zasedenosti. V primeru, da v določen program ni vpisano zadostno število obiskovalce, si pridržujemo pravico odpovedati program na dan in uro pričetka druge vaje programa oz. skrajšati čas trajanja vaje.
10. Zasedenost dvoran je znana vsem pedagogom Plesne šole ART. Udeleženci programa lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti plesnega pedagoga. Plesni pedagogi morajo dodatne uporabe najaviti po dogovoru.
11. V primeru nastale materialne škode v prostoru to odpravi ali poravna storilec škode. Če storilca ni moč določiti, nastalo škodo poravna celotna skupina uporabnikov, ki je v času dogodka bila prisotna v prostoru.
12. Za odtujene ali pozabljene stvari v prostorih šole,Plesna šola ART ne prevzema nobene odgovornosti. Najdene predmete shranimo v škatlo, ki se nahaja na hodniku.                                                                       13. Za garderobo, ki jo puščate na hodnikih ali dvoranah ne odgovarjamo.
14. Dvorane, sanitarni in garderobni prostori morajo ostati čisti.
15. Požarni red in oznake zasilnih izhodov so izobešeni.
16. Premeščanje opreme in orodij iz posameznega prostora je dovoljeno le s predhodnim dogovorom z receptorjem.
17. Vstop v plesno dvorano je dovoljen samo z poravnano šolnino.

KONTROLA NAD IZVAJANJEM HIŠNEGA REDA
Kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravlja osebje Plesne šole ART.

UKREPI V PRIMERU KRŠITEV
V primeru kršitev določil hišnega reda, s katerim je opredeljena prepoved, se do kršitelja izvajajo naslednji ukrepi, ki veljajo, dokler Plesna šola ART le-teh ne prekliče.
1. prepoved vstopa v prostore plesne šole ART,
2. začasni odvzem predmetov,
3. odstranitev iz dvorane ali prostorov plesne šole,
4. postopek za ugotavljanje odgovornosti,
5. zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode.
Uporabniki prostorov materialno odgovarjajo za stanje opreme in naprav v času uporabe v tem prostoru. Uporabnik je dolžan povrniti ali odpraviti povzročeno škodo. V primeru, da tega ni storil, prostorov ne more več uporabljati, škodo pa bo poravnal na podlagi pravnomočnosti sodbe pristojnega sodišča.

Avgust 2016, PŠ ART

Call Now Button Scroll to Top